Diabetestutkimussäätiö edistää diabetestutkimusta

Diabetestutkimussäätiö on Diabetesliiton ja sen jäsenyhdistysten perustama. Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista, kansainvälisesti korkeatasoista diabetestutkimusta, jonka tavoitteena on diabeteksen ehkäisy, diabeteksen hoidon tehostaminen ja diabeetikoiden hyvinvointi.

Säätiö on perustamisestaan lähtien jakanut apurahoja lähes kuusi miljoonaa euroa. Apurahat perustuvat säätiön yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saamiin lahjoituksiin, jotka jaetaan tutkijoille lyhentämättöminä. Apurahojen hakuaika on tammikuussa.