Siirry sisältöön

Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiön apuraha neljälle diabetestutkijalle

Vuoden 2022 apurahahakuumme sisältyi mahdollisuus hakea myös Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiön apurahaa. Apurahasumma oli yhteensä 40 000 euroa, ja se jaettiin tasan neljän diabetestutkijan kesken. Esityksen apurahan saajista teki Diabetestutkimussäätiön tieteellinen valiokunta, ja päätöksen Lehikoisen säätiön hallitus.

Kymmenen tuhannen euron apurahan saivat:

Batkulwar Kedar, FT, Turun yliopisto, Turku Bioscience
Uuden miRNA-molekyylin merkitys tyypin 1 diabeteksen synnylle ja varhaiselle ennustamiselle

Eriksson Marika, LL, Helsingin yliopisto, Folkhälsan Research Center, Biomedicum Helsinki
Aivojen pienten suonten tauti ja aivohalvaus tyypin 1 diabeteksessa: verenpaineen, diabeettisen retinopatian ja haptoglobiinin genotyypin vaikutus

Hentilä Jaakko, FT, Turun yliopisto, Valtakunnallinen PET-keskus
Säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutukset ylipainon aiheuttamiin muutoksiin luurankolihaksen ja rasvakudoksen epigenomissa ja insuliiniherkkyydessä

Koskenniemi Jaakko, LT, University of South Florida (Yhdysvallat)
Betasolustressin ja kasvuhormoni-IGF-1-akselin häiriön noidankehä tyypin 1 diabeteksen synnyssä