Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2001

Myöntämämme apurahasumma oli 1,5 miljoonaa markkaa, mihin sisältyi Novo Nordisk Farman lahjoittama 100 000 markkaa. Apurahahakemuksia jätettiin 51 kappaletta, ja näiden yhteissumma oli noin 8,3 miljoonaa markkaa. Apurahan sai 10 tutkijaa tai tutkimusryhmää.

Kaksivuotinen apuraha, 500 000 markkaa

Professori Markku Laakso ja työryhmä, Insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen genetiikka ja eläinmallit

Isommat apurahat, 150 000 markkaa

Suomen Akatemian vanhempi tutkija Suvi Virtanen, Sikiöaikaisen ja varhaislapsuuden ravitsemuksen merkitys beetasoluautoimmuniteetin synnyssä: prospektiivinen syntymäkohorttitutkimus

Professori Hannele Yki-Järvinen ja työryhmä, Rasvakudoksen ulkopuolinen rasvan tuotto ihmisellä, 150 000 markkaa

Emeritusprofessori Hans Åkerblom, Lapsuusiän diabeteksen dietaarinen ehkäisytutkimus

Pienemmät apurahat, 40 000 – 60 000 markkaa

LT Sirpa Juhela, Suolisto immuunivasteen säätelyssä insuliinia kohtaan, 50 000 markkaa

LL Antti Kupila ja työryhmä, Saarekesoluvasta-aineiden ilmaantuminen lapsille, joilla on perinnöllinen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen aikuisiällä, 40 000 markkaa

FM Antti-Pekka Laine ja työryhmä, Tyypin 1 diabetekselle altistavien HLA-alueen ulkopuolisten geenien kytkentä- ja assosiaatiotutkimus, 50 000 markkaa

LL Pauliina Peltoniemi, Liikunnanaikainen luurankolihasten glukoosinkäyttökyky tyypin 1 diabeetikoilla, 60 000 markkaa

FT Merja Roivainen ja työryhmä, Enterovirusinfektion aiheuttama beetasoluvaurio: tavoitteena tyypin 1 diabeteksen ehkäisy, 50 000 markkaa

LL Kimmo Salminen ja työryhmä, Enterovirukset ja tyypin 1 diabetes – virusten diabetogeenisyyttä selvittävät tekijät, 50 000 markkaa