Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2004

Myöntämiemme apurahojen kokonaissumma oli 200 000 euroa. Apurahahakemuksia saimme 47 kappaletta, näiden yhteissumma oli 1  183 103 euroa.

Suurapuraha 80 000 euroa

Professori Rainer Rauramaa, Kuopion yliopiston liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Liikunnan annosvasteet; satunnaistettu kontrolloitu
tutkimus säännöllisen liikunnan ja dieetin vaikutuksista tulehdusreaktioon, endoteelitoimintaan ja ateroskleroosiin

25 000 euron apurahat

Robert Hermann, Turun yliopisto, Vanhempien sukuhistoriallisten linjojen käyttö diabetesgeenien hienokartoituksessa Suomessa

Patricia Iozzo, Turun yliopiston PET-keskus, Maksan glukoosi- ja
rasvahappoaineenvaihdunnan mittaaminen tutkittavaan kajoamatta

Merja Roivainen, Kansanterveyslaitos, Echovirus 9 diabetogeenisyydestä vastaavien geenien ja geneettisten determinanttien identifiointi

Pienemmät apurahat

Päivi Miettinen ja Timo Otonkoski, Helsingin yliopisto, Biomedicum, 9 000 euroa, EGF-reseptorivälitteinen signaalitie beetasolujen kehityksessä ja fysiologiassa

Marita Poskiparta, Jyväskylän yliopisto, 9 000 euroa, Erilaisten terveysneuvontamallien vaikuttavuus tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn elintapaneuvonnassa

Virpi Lindi, Kuopion yliopisto, 9 000 euroa, Peroksisomi proliferaattoreilla aktivoituvan reseptorigeenin ja sen kohdegeenien ilmentyminen ihonalaisessa rasvakudoksessa

Lauri Kajonsaari, Helsingin yliopisto, 9 000 euroa, Diabeteslääke repaglinidin metaboliaan vaikuttavat lääkeaineinteraktiot

Johanna Rinta-Valkama, Helsingin yliopisto, 4 500 euroa, Densiini- ja filtriini auto-vasta-aineet diabeetikoilla ja niiden yhteys diabeettiseen nefropatiaan

Jaana Laitinen, Oulun aluetyöterveyslaitos, 4 500 euroa, Äidin raskauden ajan painonkehityksen yhteys 15-vuotiaiden lasten lihavuuteen – Pohjois-Suomessa vuonna 1985/86 syntyneiden seurantatutkimus