Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2007

Myönsimme apurahoja 325 000 euroa, mistä myönsimme yhden kaksivuotisen apuraha (50 000 euroa/vuosi), viisi isoa 25
000 euron apurahaa ja 12 pienempää 4 000-15 000 euron apurahaa.

Vastaanotimme 65 apurahahakemusta, joissa haettiin apurahoja runsaan 2,5 miljoonan euron edestä. Kaksivuotista apurahaa haki seitsemän, isoa apurahaa 33, ja pientä apurahaa 25 tutkijaa.

Suurapuraha 100 000 euroa

Kari Alitalo, Helsingin yliopisto, VEGFR-3 ja FOXC2 diabeteksen verisuonikomplikaatioiden estämisessä

Apurahat 25 000 euroa

Jaana Lindström, Helsingin yliopisto, Kansanterveyslaitos, Diabeteksen ehkäisyn seurantatutkimus: Elintapaintervention vaikutus diabeteksen hverisuonikomplikaatioihin

Heli Ruotsalainen, Oulun yliopisto, Adiponektiinin oligomeeristen muotojen syntymisen säätely

Kaija Salmela, Helsingin yliopisto, Avoin satunnaistettu monikeskustutkimus intraportaalisen tai intramuskulaarisen saarekesiirron onnistumisesta munuaissiirron yhteydessä

Ismo Virtanen, Helsingin yliopisto, Haiman Langerhansin saarekkeiden tyvikalvoproteiinikoostumus ja endokriinisten solujen adheesio ominaisuudet

Marja Vääräsmäki, Oulun yliopisto, Raskausdiabetes äidin ja lapsen metabolisen häiriön riskitekijänä

Apurahat 4 000 – 15 000 euroa

Arno Hänninen, Turun yliopisto, 15 000 euroa, Mikrobiston ja ruokavalion vaikutus immuunijärjestelmään tyypin 1 diabeteksen synnyssä

Petteri Arstila, Helsingin yliopisto, 10 000 euroa, T-solut ja autoimmuniteetti

Eija Pirinen, Kuopion yliopisto, 9 000 euroa, Spermidiini/spermini N1-asetyylitransferaasia yli-ilmentävät hiiret aikuistyypin diabeteksen käänteismallina

Mohan Babu, Kuopion yliopisto, 8 000 euroa, Terapeuttisen revaskularisaation stimulaatio diabeettisen kanin alaraajaiskemiamallissa angiopoietiini-2 ja VEGF-A 109 geeniterapian välityksellä

Ronald Borra, Turun yliopisto, 8 000 euroa, Maksan, haiman ja luurankolihaksen rasvoittumisen vaikutus aineenvaihduntaan tyypin 2 diabeetikoilla

Marc Gerrada-Giminez, Kuopion yliopisto, 8 000 euroa, Glukoosimetabolian tutkiminen polyamiiniaineenvaihdunnan suhteen muuntogeenisillä hiirilinjoilla

Daniel Gordin, Helsingin yliopisto, 8 000 euroa, Valtimojäykkyys akuutin hyperglykemian aikana

Mikko Honkasalo, Helsingin yliopisto, 8 000 euroa, Diabeetikkojen keskitetyn hoitomallin tuloksellisuuden vertailu väestövastuumalliin sekä keskimääräisiin suomalaisiin hoitotuloksiin keskisuuressa terveyskeskuksessa

Teemu Kalliokoski, Turun yliopisto, 8 000 euroa, Haiman insuliitin osoittaminen 18F-FDG:n ja CT-PET:n avulla tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla aikuisilla

Viveka Öling, Turun yliopisto, 8 000 euroa, Tyypin 1 diabetekseen liittyvät T-solualaluokat

Suvi Koota, Kuopion yliopisto, 6 000 euroa, Tyypin 2 diabetesta ja valtimonkovettumatautia ilmentävän hiirimallin soveltaminen diabeettisten sydän- ja verisuonisairauksien tutkimiseen sekä uusien hoitomuotojen kehittämiseen

Kristiina Huttunen, Kuopion yliopisto, 4 000 euroa, Biohajoavat aihiolääkkeet metformiinin ominaisuuksien parantamiseen