Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2008

Myönsimme apurahoja 325 000 euroa 19 tutkijalle: yhden kaksivuotisen suurapurahan, kuusi isompaa ja 12 pienempää apurahaa. Vastaanotimme kaikkiaan 74 apurahahakemusta, kaksivuotista apurahaa haki kuusi, isoa apurahaa 26 ja pientä apurahaa 42 tutkijaa.

Suurapuraha 100 000 e

Professori Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto, Elintapojen terveysvaikutukset metabolisessa oireyhtymässä – Systeemibiologinen lähestymistapa

15 000 -25 000 euron apurahat

FM Veronica Fagerholm, Turun yliopisto, PET-keskus, 20 000 euroa, PET-merkkiaineita haiman beetasolujen kuvantamiseen: DTBZ (dihydrotetrabenazine)

Professori Karl-Heinz Herzig, Oulun yliopisto, 15 000 euroa, Miten liikunnan intensiteetti vaikuttaa glukoosin sietokykyyn

Professori Timo Otonkoski, Helsingin yliopisto, 25 000 euroa, Beetasolujen kasvun ja regeneraation säätely EGF-reseptorin kautta

Dosentti Tiinamaija Tuomi, Biomedicum, Helsinki, 25 000 euroa, Epätyypilliset insuliininpuutteiset diabeteksen alatyypit: syyt ja seuraukset

Professori Outi Vaarala, Kansanterveyslaitos, Helsinki, 25 000 euroa, IL-17-vaste ja suoliston puolustusjärjestelmä tyypin 1 diabeteksen synnyssä

FT Hannu Kiviranta, Kansanterveyslaitos, Kuopio, 20 000 euroa, Pysyville orgaanisille ympäristömyrkyille altistuminen ja yhteys tyypin 2 diabetekseen

5 000 – 10 000 euron apurahat

TtM Tuula Arkkola, Oulun yliopisto, 9 000 euroa, Raskaana olevien naisten ruokavaliotyypit ja niiden yhteys beetasoluautoimmuniteetin kehittymiseen lapsella”

LT Ulriikka Jaakkola,Turun yliopisto, 9 000 euroa, Neuropeptidi Y:n merkitys ateroskleroosissa: metaboliset ja inflammatoriset mekanismit lihavuudessa ja tyypin 2 diabeteksessa

LL Anna-Kaisa Juuti, Oulun yliopisto, 5 000 euroa, Unihäiriöiden ja päiväaikaisen väsymyksen esiintyvyys ja yhteys glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, depressioon ja kuolleisuuteen

LL Milla Kallio, Helsingin yliopistollinen sairaala, 9 000 euroa, Alaraajojen valtimonkovettumatauti tyypin 1 diabeetikoilla

LK Anna Kotronen, Helsingin yliopisto, 8 000 euroa, Maksan rasvoittumisen markkereiden identifikaatio lipidomiikka- ja metabolomiikkamenetelmällä

Psykologian maisteri Maarit Lassander, Lontoon yliopisto, 9 000 euroa, Lasten ja nuorten elämänlaadun mittareiden toimivuus osana diabeteksen hoitoa

LL Lara Lehtoranta, Turun yliopisto, 9 000 euroa, Diabeetikon sikiön verenkierto

FM Kati Lipponen, Turun yliopisto, 9 000 euroa, HLA-geenialueen monet vaikutukset tyypin 1 diabetekseen liittyvään autoimmuniteettiin: β-soluspesifisen autoimmuniteetin ilmaantumisen ja etenemisen säätely

DI Jesper Lundbom, Helsingin yliopistollinen sairaala, 4 000 euroa, Ihmisen triglyseridivarastojen rasvahappokoostumuksen määrittäminen protonispektroskopialla In Vivo

FM Sami Oikarinen, Tampereen yliopisto, 9 000 euroa, Enterovirukset ja tyypin 1 diabetes: potentiaalisesti diabetogeenisten virusten epidemiologia ja genetiikka

TtM Niko Wasenius, Helsingin yliopisto, 6 000 euroa, Liikuntaintervention sisältämän harjoittelun laadun, määrän ja intensiteetin yhteys mahdollisiin muutoksiin glukoosinsiedossa, painossa
ja kehon koostumuksessa miehillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto (IGT)

LL Klas Winell, Kansanterveyslaitos, Helsinki, 9 000 euroa, Onko diabeetikon ennuste parantunut?