Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2009

Myönsimme 325 000 euroa apurahoja yhteensä 19 tutkijalle. Apurahahakemuksia saimme 75. Kaksivuotista apurahaa haki viisi, 25 000 euron apurahaa 34, ja pientä apurahaa 36 tutkijaa.

Suurapuraha 100 000 euroa

Professori Markku Laakso, Kuopion yliopisto, DNA- ja RNA-analyysi tyypin 2 diabeteksen uusien geenien identifioimisessa

Apurahat 25 000 e

Professori Patrik Finne, Tampereen yliopisto, Uremian aktiivihoidossa olevien tyypin 1 diabeetikoiden eloonjäämisennusteeseen vaikuttavat tekijät

Professori Hannu Järveläinen, Turun yliopisto, Glukoosi verisuonten sileiden lihassolujen ja endoteelisolujen sidekudosaineenvaihdunnan ja käyttäytymisen säätelijänä

Dosentti, FT Marjukka Kolehmainen, Kuopion yliopisto, Terveyttä edistävien ruokavaliomuutosten vaikutus rasvakudoksen geenien ilmentymiseen ja in vivo aineenvaihduntaan

FT Mari Liljeroos, Turun yliopisto, Synnynnäinen immuniteetti tyypin 1 diabetesta ennakoivien autoimmuuni-ilmiöiden ja beetasolutuhon selittäjänä

LT Päivi Tossavainen, Cambridgen yliopisto ja Oulun yliopisto, Periytyvät sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät nuoruusikäisillä tyypin 1 diabeetikoilla mikroalbuminuriaan liittyen

LT Kirsi Virtanen, Turun PET-keskus ja Turun yliopisto, Ruskean rasvakudoksen sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan merkitys terveen ja ylipainoisen ihmisen energiatasapainossa


Pienet apurahat 3 900 – 8 000 euroa

Tekniikan ylioppilas Antti Hakkarainen, Helsingin yliopistollinen sairaala, Maksan modernit magneettikuvausmenetelmät, 3 900 euroa, 3 kk:n työskentelyapuraha

LL Outi Heikkilä, Folkhälsanin tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto, Tyypin 1 diabeteksen ja metabolisten riskitekijöiden vaikutus aivojen sokeripitoisuuteen ja aineenvaihduntaan, 6 000 euroa, 4 kk:n työskentelyapuraha

Lääketieteen ylioppilas, FM Suvi Huttunen, Turun yliopisto, Enterovirus Coxsackie B4 -vasteet tyypin 1 diabeteksen patogeneesissä, 4 500 euroa, 3 kk:n työskentelyapuraha

LL Mervi Hyvönen, Haartman instituutti, Helsingin yliopisto, Munuaiskeräsen epiteelisolujen insuliinivasteen merkitys diabeettisen nefropatian kehittymisessä, 9 000 euroa, 6 kk:n työskentelyapuraha

LT Kati Kinnunen, Harvard Medical School ja Kuopion yliopisto, Verisuonikasvutekijöiden (VEGF) merkitys diabeettisen verkkokalvosairauden patogeneesissa, 7 200 euroa, 4 kk:n työskentelyapuraha

LL Minna Koivikko, Oulun yliopisto, Spontaaniin hypoglykemiaan liittyvän sykevaihtelun ja QT-dynamiikan rekisteröinti tyypin 1 diabeteksessa, 7 500 euroa, 5 kk:n työskentelyapuraha

LL Anna Koskinen, Sydäntutkimuskeskus, Turun yliopisto, Raskauden aikaisen diabeteksen vaikutus sikiön ja vastasyntyneen keuhkojen kehitykseen – kokeellinen tutkimus, 4 500 euroa, 3 kk:n työskentelyapuraha

LL Laura Kyllönen, Folkhälsanin tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto, Tyypin 1 diabetesta sairastavien potilaiden munuaissiirron jälkeiseen ennusteeseen vaikuttavat tekijät, 4 500 euroa, 3 kk:n työskentelyapuraha

LL Kristiina Luopajärvi, Helsingin yliopisto, Varhaisen immuniteetin kypsyminen lapsilla, joilla on geneettinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen, 4 500 euroa, 3 kk:n työskentelyapuraha

LL Janne Makkonen, Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva, Helsingin yliopisto, Rasvakudoksen inflammaatio, maksan rasvapitoisuus ja insuliiniresistenssi ihmisellä, 9 000 euroa, 6 kk:n työskentelyapuraha

FK Milla Paalanen, Helsingin yliopisto, Proteiinikinaasi C (PKC) -isoentsyymit vapaiden rasvahappojen aiheuttamassa insuliiniresistenssissä lihassoluissa, 6 000 euroa, projektiapuraha.

LT Aino Soro-Paavonen, Folkhälsanin tutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto, AGE (advanced glycation end products) -tuotteet ja reniiniangiotensiini järjestelmän aktivaatio diabeteksen komplikaatioiden taustalla, 8 000 euroa, 5 kk:n työskentelyapuraha