Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2011

Myönsimme 374 000 euroa 19 tutkijalle. Apurahaamme haki 70 tutkijaa: kaksivuotista suurapurahaa haki seitsemän, isoa apurahaa 36, ja pientä apurahaa 27 tutkijaa.

Suurapuraha 100 000 euroa

Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus, Raskausdiabeteksen ehkäisy elämäntapamuutoksin (RADIEL)

Apurahat 12 500 – 25 000 euroa

Arno Hänninen, LT, Turun yliopisto, 25 000 euroa, Suoliston luontainen immuunijärjestelmä tyypin 1 diabeteksessa: ravintotekijöiden ja suolistomikrobien vaikutus diabeteksen syntyyn

Eero Kajantie, dosentti, THL, 25 000 euroa, Ennenaikainen syntymä ja glukoosiaineenvaihdunnan varhainen ohjelmoituminen

Hanna Lagström, dosentti, Turun yliopisto, 12 500 euroa, Hyvän kasvun avaimet: Lasten ylipainon varhaiset riskitekijät

Harri Niinikoski, dosentti, Turun yliopisto, 12 500 euroa, Imeväisiästä aikuisuuteen ulottuvan elämäntapaneuvonnan vaikutus metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiseen

Kirsi Pietiläinen, dosentti, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Biomedicum, 25 000 euroa, Lihavuuden, insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen uudet molekulaariset mekanismit

Merja Roivainen, dosentti, THL, 25 000 euroa, Enterovirusvälitteisen beetasolutuhon molekyylitason mekanismit

Eriika Savontaus, dosentti, Turun yliopisto, 25 000 euroa, Neuropeptidi Y:n merkitys metabolisen oireyhtymän synnyssä

Hannele Uusitalo-Järvinen, LT, Tampereen yliopisto, 20 000 euroa, Verisuonituksen stabilaatio diabeettisessa retinopatiassa

Jyrki Virtanen, FT, Itä-Suomen yliopisto, 25 000 euroa, D-vitamiinisuplementaation vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan metabolisessa oireyhtymässä

Apurahat 7 600 – 10 000 euroa

Aila Ahola, ETM, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum, 8 000 euroa, Psykologiset tekijät ja itsehoito tyypin 1 diabeteksessa

Henna Cederberg, LL, MRes, Oulun yliopisto, 9 500 euroa, Liikunnan
ja geenimuutosten vaikutus insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaririskitekijöiden muutoksiin nuorilla miehillä

Riitta Hannonen, PsL, Kymenlaakson keskussairaala, 7 600 euroa  , Varhain alkaneen tyypin 1 diabeteksen merkitys lapsen psykososiaaliselle kehitykselle

Lara Lehtoranta, LL, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala, 8 000 euroa, Diabeetikon sikiön verenkierto

Kirsi Mikkola, FM, Turun yliopisto ja Turun PET-keskus, 9 600 euroa, α2-adrenergiset, D2-dopaminergiset ja M3-muskarinergiset reseptorit haiman beetasolujen kuvantamisessa

Jaakko Mursu, FT, Itä-Suomen yliopisto, 9 500 euroa, Hiilihydraattien kansanterveydellinen merkitys, väitöskirjatyön jälkeinen tutkimushanke

Satu Pekkala, FT, Jyväskylän yliopisto, 7 600 euroa, Mikrobien rooli lihavuudessa ja metabolisessa syndroomassa

Jarkko Soronen, FM, Helsingin yliopisto ja THL, 9 600 euroa, Uudet molekyylitason mekanismit tyypin 2 diabeteksen synnyssä

Liisa Uusitalo, FT, THL, 10 000 euroa, D- ja E-vitamiinin sekä karotenoidien merkitys tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä: syntymäkohorttitutkimus diabetekselle geneettisesti
alttiilla lapsilla