Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2014

Myönsimme ensimmäistä kertaa kaksi suurapurahaa: 100 000 ja 50 000 euroa kahdelle vuodelle. Kaikkiaan myönsimme apurahoja 450 000 euroa 20 tutkijalle. Hakemuksia saimme ennätysmäärän, yhteensä 89 kappaletta.

Apurahahakemukset arvioineen Diabetestutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan puheenjohtaja, dosentti Heikki Koistinen sanoo, että hakemusten tieteellinen taso oli huomattavan korkea.

– Halusimme tänä vuonna tukea eritoten nuoria, oman tutkimusryhmän
perustamisvaiheessa olevia diabetestutkijoita. Ensisijainen hakemusten
arviointiperuste oli kuitenkin niiden tieteellinen taso, Koistinen
painottaa.

Koistisen mukaan hakemuksissa oli nähtävissä kaksi nousevaa trendiä: kognitiotiede ja informaatioteknologia.

Suurapuraha 100 000 euroa

Vaarala Outi, LKT, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Immuunivasteyksikkö, Helsinki, 100 000 e

IL17immuniteetin plastisuus tyypin 1 diabeteksen kehittymisen ennustajana

Vaaralan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Orivuori Laura, FM, 14 kk:n työskentelyapuraha, 28 000 e, Reinert-Hartwall Linnea, FM, 6 kk:n työskentelyapuraha, 12 000 e, Nieminen Janne, LT, 6 kk:n työskentelyapuraha, 14 400 e

Suurapuraha 50 000 euroa

Lehtonen Sanna, FT, dosentti, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, Haartman instituutti, patologian osasto, 50 000 e

Identification of novel drug leads to treat insulin resistance in type 2 diabetes

Lehtosen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Dumont Vincent, FM, 6 kk:n työskentelyapuraha, 12 000 e, Lindfors Sonja, FM, 6 kk:n työskentelyapuraha, 12 000 e

Yksivuotiset apurahat noin 25 000 e

Badeau Robert M., Ph.D., Turun yliopisto, PET-keskus, 25 000 e

Diabetes prevention by mapping human hepatic genes in liver samples from the morbidly obese combined with serum lipoprotein subclass profiling


Elo-Uhlgren Laura, FT, dosentti, Turun yliopisto, Turun biotekniikan keskus, 25 000 e

Early molecular markers and networks to predict Type 1 Diabetes

Elo-Uhlgrenin tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Seyednasrollah Fatemehsadat, FM, 6 kk:n työskentelyapuraha, 12 000 e, Pursiheimo Anna, FM, 6 kk:n työskentelyapuraha, 12 000 e

Hokkanen Laura, psykologian tohtori, professori, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, 25 000 e

Memory and cognition in the adult offspring of mothers with diabetes

Juuti-Uusitalo Kati, FT, Tampereen yliopisto BioMediTech, 25 000 e

In vitro -solumalli diabeettiseen retinopatiaan

Lindahl Maria, PhD, Helsingin yliopisto, biotekniikan instituutti, 25 000 e

Characterization of the therapeutic potential for beta cell specific overexpression of MANF in different diabetes mellitus mouse models

Olkkonen Vesa, FT, dosentti (molekyyligenetiikka), Tutkimuslaitos Minerva, 25 000 e

Maksan ja viskeraalirasvan mikroRNAiden rooli alkoholista riippumattoman rasvamaksan, insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä

Olkkosen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Mysore Raghavendra, M.Sc., 8 kk:n työskentelyapuraha, 16 000 e

Pekkala Satu, FT, Jyväskylän ja Turun yliopisto, terveystieteiden laitos, 25 000 e

Suolistomikrobiston ja rasvakudoksen rooli maksan insuliiniresistenssissä ja rasvoittumisessa

Würtz Peter, dosentti, FT, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, 25 000 e

Comprehensive metabolic reflections of the risk for type 2 diabetes in young adults

Wurtzin tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Würtz Peter, 9 kk:n työskentelyapuraha, 8 400 e

Henkilökohtainen apuraha (työskentelyapuraha)

Aikio Mari, FT, Oulun yliopisto, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, 9 600 e

Extracellular matrix in adipogenesis – roles of collagen XVIII in lineage commitment and differentiation of adipocytes

Emani Rohini, Graduate student, Turun yliopisto, kliinisen mikrobiologian laitos, 10 000 e

Role of Diet and Microbes on Gut Immunity and Type 1 diabetes

Feodoroff Maija, LL, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 8 000 e

Alkoholin vaikutus nefropatian ja retinopatian kehittymiseen tyypin 1
diabeetikoilla ja tupakoinnin vaikutus nefropatian etenemiseen:
tupakoinnin ja geenien yhteisvaikutus

Gurzeler Erika Nina, MSc, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, AIV-instituutti, 10 000 e

Cardiovascular complications of Type 2 Diabetes

Heinonen Ilkka, LitM, FM, FT, Erasmus University Medical Center Rotterdam, 9 600 e

The mechanisms and benefits of exercise training in diabetic cardiomyopathy

Kaminska Dorota, M.Sc. Eng., Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, kliinisen ravitsemustieteen laitos, 10 000 e

Role of MSH5 alternative splicing in human obesity and type 2 diabetes

Laurila Pirkka-Pekka, LL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansantautien genetiikan yksikkö, 10 600 e

A new target molecule for drug development against obesity, type 2
diabetes, and cardiovascular disease – involvement of brown adipose
tissue

Mikkola Kirsi, FM, Turun yliopisto, PET-keskus, 10 000 e

Haiman beetasolujen kuvantaminen positroniemissiotomografialla

Tolonen Nina, LL, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 10 000 e

Veren rasvojen yhteys tyypin 1 diabeetikoiden liitännäissairauksiin

Vaittinen Maija, FM, Itä-Suomen yliopisto, KKuopio, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, 12 200 e

CPPED1 (Calcineurin-like phosphoesterase domain 1) -geenin toiminta
rasvakudoksessa ja sen rooli glukoosiaineenvaihdunnassa rasvasolussa