Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2015

Myönsimme apurahoja 450 000 euroa yhteensä 22 hakijalle. Apurahahakemuksia saimme ennätysmäärän, 101 kappaletta, mikä oli 11 enemmän kuin edellisvuonna ja 21 enemmän kuin vuonna 2013.

Pääosa, 63 kpl, hakemuksista koski tyypin 2 diabetesta, tyypin 1 diabetesta koskevia hakemuksia saimme 33 kpl, raskausdiabetesta koskevia hakemuksia 10 kpl ja muita diabetestyyppejä koskevia
hakemuksia 4 kpl. Yksi hakemus voi liittyä useampaan diabetestyyppiin.

Eniten hakemuksia saimme Turun yliopistosta (23,8 % hakemuksista), Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksiköstä (21,8 %) sekä Helsingin yliopistosta (20,8 %).

Kaksivuotinen suurapuraha 100 000 euroa

Otonkoski Timo, LKT, professori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen
tiedekunta, molekyylineurologian tutkimusohjelma

Potilaslähtöiset iPS-solut: Diabetestutkimuksen uusi työkalu

Otonkosken tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Lithovius Väinö, LK, 5 kk, 9 000 e                                                                                                      

Kaksivuotinen suurapuraha 50 000 euroa

Rönnemaa Tapani, LKT, professori, Turun yliopisto/TYKS sekä Oulun
yliopisto/OYS

Metformiini raskausdiabeteksen hoidossa – metaboliset pitkäaikaisvaikutukset lapseen 9 vuoden iässä

Rönnemaan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Paavilainen Elisa, LL, 4 kk, 8 000 e

Yksivuotiset hankeapurahat noin 25 000 euroa

Hukkanen Janne, dosentti, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, 25 000 euroa

Pregnane X receptor (PXR) activation as a causative factor of
hepatosteatosis (Pregnani X reseptorin (PXR) aktivaatio maksan rasvoittumisessa)

Hukkasen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin työskentelyapuraha: Hassani Nezhad Gashti Fatemeh, MSc, 6 kk, 12 000 e

Kalliokoski Teemu, LT, Turun PET keskus, 20 000 e

Haiman insuliitin osoittaminen PET-kuvantamismenetelmien avulla

Kalliokosken tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Kalliokoski Teemu, 12 kk, 12 300 e

Lehto Markku, dosentti, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsingin
yliopisto, 25 000 e

Search for diagnostic and therapeutic tools for bacterial infections in
patients with diabetes (Diabeetikoiden bakteeri-infektioiden toteamisen ja
hoidon uusien keinojen etsintä)

Lehdon tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: myöhemmin nimettävä Post doc -tutkija, 8 kk, 19 200 e

Pulkkinen Mari-Anne, LT, HUS, Lastenklinikka ja Jorvin sairaala, OYS, lastenklinikka, 23 800 e

Motivoivan haastattelun ja intensiivisen diabeteskoulutuksen vaikutus hoitotasapainoon murrosikäisillä huonossa hoitotasapainossa olevilla tyypin 1 diabeetikoilla

Pulkkisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Pulkkinen Mari, 1 kk, 2 400 e, Tuomaala Anna-Kaisa, LT, 1 kk, 2 400 e

Savontaus Eriika, LT, Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito sekä TYKS/Kliininen farmakologia, 25 000 e

Melanokortiinien merkitys lihavuuteen liittyvässä diabeteksessa ja verisuonisairauksissa

Savontauksen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: myöhemmin nimettävä opiskelija, 4 kk, 6 400 e

Tarvainen Mika, FT, dosentti, Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 25 000 e

Diabeteksen monitorointi – glukoositasapainon arviointi ei-invasiivisia fysiologisia mittauksia käyttäen

Tarvaisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Lipponen Jukka, FT, 6 kk, 14 400 e, Kuoppa Pekka, FM, 4 kk, 9 000 e

Toivonen Raine, FT, Lääketieteellinen tiedekunta/Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto, 25 000 e

Toivosen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Toivonen Raine, FT, 6 kk, 14 000 e, Glader Otto, LuK, 3 kk, 4 500 e

Characterization of migratory dendritic cells of colon lamina propria
and their role in breaking the peripheral tolerance leading to autoimmunity and type 1 diabetes (Paksusuolen vaeltavien dendriittisten solujen rooli
autoimmuniteetin ja tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä)

Vähä-Mäkilä Mari, FT, Lasten ja nuorten klinikka, TYKS, 25 000 e

Synnynnäinen immuniteetti tyypin 1 diabetesta ennakoivien autoimmuuni-ilmiöiden ja betasolutuhon selittäjänä (DIPP-PAMP)

Vähä-Mäkilän tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Vähä-Mäkilä Mari, 3 kk, 7 200 e

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat 4 800 – 10 000 euroa

Havula Essi, FM, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti ja Bio- ja ympäristötieteen laitos, 7 400 e

Transcriptional control of dietary sugar metabolism and homeostasis by ChREBP-Mlx (Transkriptiotekijä ChREBP-Mix ravinnon sokerin aineenvaihdunnan ja homeostaasin säätelijänä)

Heinonen Sini, LL, Helsingin yliopisto, Lihavuustutkimusyksikkö, Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelma, 10 000 e

Rasvakudoksen metabolia hankitussa lihavuudessa

Helminen Olli, LK, Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto, 4 800 e

Sokeriaineenvaihdunnan muutokset prekliinisessä tyypin 1 diabeteksessa ja taudin puhkeamisen ennustaminen

Honka Henri, LL, Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto, 8 400 e

Lihavuusleikkausten ja suolistohormonien aineenvaihdunnalliset ja verenkierrolliset vaikutukset tyypin 2 diabeetikoilla

Klemetti Miira, LL, HUS, Naistenklinikka, 6 000 e

Viimeaikaiset trendit tyypin 1 diabeetikkojen raskauksissa – vaikutukset äitiin ja lapseen

Lallukka Susanna, LL, Helsingin yliopisto ja tutkimuslaitos Minerva, 10 000 e

Miten metaboliseen oireyhtymään liittyvä ja liittymätön rasvamaksa poikkeavat toisistaan?

Lankinen Maria, FT, Itä Suomen yliopisto/Kuopio, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemuksen laitos, 9 600 e

Ruokavalion vaikutus lipidiaineenvaihduntaan henkilöillä, joilla on kohonnut paastoglukoosi ja seerumin rasvahappohappokoostumuksen yhteys glykemiaan ja tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen

Lehtoranta Lara, LL, Turun yliopisto, Naistenklinikka, Sydäntutkimuskeskus, 10 000 e

Diabeetikon sikiön verenkierto

Le Thi Thanh An, FT, Turun yliopisto, Turku Centre for Biotechnology,
10 000 e

Discovering early markers of Type 1 Diabetes: molecular patterns and
virus signatures (Tyypin 1 diabeteksen varhaisten merkkien etsintä)

Miettinen Maija, ETM, THL, Helsingin yliopisto, 10 000 e

D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes

Rönö Kristiina, LL, Helsingin yliopisto, Kätilöopiston sairaala, Naistentaudit ja synnytykset, 10 000 e

Elämäntapaintervention vaikutus raskausdiabeteksen ilmaantuvuuteen sekä diabetesriskissä olevien naisten liikuntatottumuksiin

Saurus Pauliina, MSc, Haartman Instituutti, Helsingin yliopisto, 10 000 e

Regulation of podocyte apoptosis, a major mechanism of podocyte loss in diabetic nephropathy (Podosyyttien ohjelmoidun solukuoleman säätely, podosyyttikadon selittäjä diabeettisessa nefropatiassa)