Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2017

Myönsimme apurahoja kaikkiaan 492 000 euroa yhteensä 22 tutkimushankkeeseen. Apurahoista kolme oli kaksivuotisia suurapurahoja, joista yksi oli 100 000 euroa ja kaksi 50 000 euroa. Yksivuotisen noin 25 000 euron apurahamme sai kahdeksan hanketta ja henkilökohtaisen työskentelyapurahan 11 hakijaa.

Saimme enemmän hakemuksia kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 115 kappaletta.

Eniten hakemuksia, lähes 30 % kaikista hakemuksista, saatiin Helsingin
yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. Tyypin 1 diabeteksen
tutkimukseen haettiin lukumääräisesti edellisvuotta enemmän
apurahoja, kun taas tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen vähemmän.

Kaksivuotinen suurapuraha 100 000 euroa

Koistinen Heikki, LT, dosentti, Tutkimuslaitos Minerva HYKS, HUS

Insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavat geneettiset ja molekyylitason mekanismit

Koistisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Mäkinen Selina, FM, 16 400 e

Kaksivuotiset suurapurahat 50 000 euroa

Honkanen Jarno, FT, Helsingin yliopisto

Epidermaalisen kasvutekijän reseptorin, EGFR, polku tyypin 1 diabeteksen immuunisäätelijänä (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR, pathway as an immune regulator in type 1 diabetes)

Honkasen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Hartwall Linnea, FM, 10 000 e ja Knuus Katri, FM, 10 000 e

Uusitalo-Järvinen Hannele, LT, Tampereen yliopisto

Diabeettinen retinopatia; patologisen angiogeneesin ja verisuonivuodon molekyylitason mekanismit (Diabetic retinopathy; molecular mechanism of pathologic angiogenesis and vascular leakage)

Yksivuotiset hankeapurahat 25 000 euroa

Harjutsalo Valma, FT, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, HUS

Diabeettisten mikro- ja makrovaskulaaritautien aikatrendit ja tyypin 1 diabeetikoiden ennenaikainen kuolleisuus – mittavia epidemiologisia tyypin 1 diabeteksen tutkimuksia (Time trends in diabetic micro- and
macrovascular complications and premature mortality in patients with
type 1 diabetes – large-scale epidemiological studies on type 1
diabetes)

Hietakangas Ville, FT, Helsingin yliopisto

Sokeriherkkien geenien säätelyn merkitys – fysiologiasta sairauteen (Sugar-responsive gene regulation – from physiology to disease relevance)

Juuti-Uusitalo Kati, Dosentti, Tampereen yliopisto, 25 000 e

Diabeettinen verkkokalvosairaus soluviljelymaljalla

Kaikkonen-Määttä Minna, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio

Geenien säätelyalueilla sijaitsevien polymorfismien rooli tyypin 2 diabeteksessa ja sepelvaltimotaudissa

Kivelä Riikka, LitT, dosentti, Helsingin yliopisto, Wihurin tutkimuslaitos

Transkriptiofaktori Prox1 glukoosiaineenvaihdunnan säätelijänä (Transcription factor Prox1 – a potent regulator of glucose metabolism?)

Kivelän työryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Gizaw Yosef Nebeyu, FM, 12 300 e

Kummu Outi, FT, Oulun yliopisto

Maksan, lihasten ja rasvan keskinäinen viestintä ja kudoksen sisäiset
viestinnät PXR-säädellyssä energia-aineenvaihdunnassa ja
insuliiniresistenssissä
(The liver-muscle-fat signaling axis and inter-tissue communication in PXR regulated energy metabolism and insulin resistance)

Kummun tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Karpale Mikko, FM, 12 300 e

Pahkala Katja, dosentti, Turun yliopisto

STRIP-tutkimuksen ravitsemusneuvonnan 26-vuotinen seuranta – vaikutukset insuliiniherkkyyteen (The 26-year follow-up of the dietary intervention strip study – effects on insulin sensitivity)

Pahkalan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Pahkala Katja, 8 550 e

Saarimäki-Vire Jonna, FT, Helsingin yliopisto, (10 000 euron apuraha)

Diabeteksen mallintaminen ihmisen iPS-soluista erilaistettujen haiman saarekesolujen avulla

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat noin 10 000 euroa

Dadson Prince, MPH, MSc, Turun yliopisto, 10 000 e

Lihavuusleikkauksesta johtuvat muutokset rasvakudoksen aineenvaihduntaan ja geenien ilmentymisen profiiliin sairaalloisessa lihavuudessa (Bariatric Surgery-induced Changes in Adipose Tissue Metabolism and Gene Expression Profile in Morbid Obesity)

Dahlström Emma, FM, Helsingin yliopisto, 10 000 e

Ylipaino ja lihavuus tyypin 1 diabeetikoilla – geneettinen ja kliininen näkökulma

Dumont Vincent, FM, Helsingin yliopisto, 10 000 e

PACSIN2 podosyyteissä; merkitys nefriinin solunsisäisessä kuljetuksessa ja diabeettisen munuaissairauden kehittymisessä (PACSIN2 in podocytes: role in the intracellular trafficking of nephrin and development of diabetic kidney disease)

Hakkarainen Pirjo, TtM, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 10 000 e

Tyypin 1 diabeetikoiden psykososiaaliset työelämähaasteet

Havula Essi, FT, Sydneyn yliopisto, 9 800 e

Optimaalista terveyttä sanelevan genetiikan, epigenetiikan ja ravinnon vuorovaikutuksen analysointia (Dissecting the interaction between genetics, epigenetics and nutrients that dictate optimal health)

Honkala Sanna, LitM, FM, Turun yliopisto, 10 000 e

Metabolisia sovelluksia terveiden miesten ja tyypin 2 diabeetikoiden liikuntaharjoituksiin (Metabolic adaptations to exercise training in healthy men and subjects with type 2 diabetes)

Kataja Janne, LT, Turun yliopisto, 7 400 e

Diabeettisen ketoasidoosin hoitokäytäntöjen vertailu lapsilla: valtakunnallinen monikeskustutkimus

Laiho Jutta, FM, Tampereen yliopisto, 10 000 e

Enterovirusten toteaminen tyypin 1 diabeetikoiden haimasta ja muista kudoksista

Mikk Mari-Liis, FM, Turun yliopisto, 10 000 e

Luokan I HLA-alleelien riskivaikutus LA-DR/DQ-haplotyyppeihin assosioituun tyypin 1 diabetekseen – kohti tarkempia ennustusmenetelmiä

(HLA class I alleles affecting the type 1 diabetes risk conferred by the
HLA-DR/DQ haplotypes – Towards more accurate prediction methods)

Pöllänen Petra Maria, LL, Helsingin yliopisto, 10 000 e

Geneettinen ja immunologinen luonnehdinta tyypin 1 diabeteksen nopeasta ja hitaasta kehityksestä lapsissa, joilla on HLA-assosioitu alttius taudille

(Genetic and immunological characterization of rapid and slow progression to type 1 diabetes in children with HLA-conferred disease susceptibility)

Viitasalo Anna, LL, Kööpenhaminan yliopisto, 9 800 e

Metabolisesti terveen lihavuuden genetiikka lapsilla (The genetics of metabolically healthy obesity in children)

Yksi henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakenut tutkija veti hakemuksensa pois, kun säätiön tieteellinen valiokunta oli jo arvioinut hakemukset, ja tehnyt myöntöesityksen apurahoista päättävälle
Diabetestutkimussäätiön hallitukselle. Tälle hakijalle ehdotettua
apurahaa ei näin ollen jaettu lainkaan.