Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2018

Saamiemme apurahahakemusten yhteenlaskettu summa oli tähän asti suurin: diabetestutkijat hakivat meiltä apurahoja kaikkiaan 3,6 miljoonan euron arvosta, mikä oli miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Meidän oli mahdollista tukea diabetestutkimusta 550 000 eurolla, ja myöntää apuraha 23 diabetestutkijalle.

Hakemuksia saimme kaikkiaan 111 kappaletta, joista lähes neljännes tuli Turun yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. Tyypin 1 diabetekseen kohdistuva tutkimus oli muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kirinyt tyypin 2 diabeteksen tutkimuksen rinnalle; molempiin kohdistuvia hakemuksia oli lähes yhtä paljon.

– Hakemuksissa näkyi nuorten diabetestutkijoiden vahva halu edetä. Tutkimusaiheissa korostuivat muun muassa suolistomikrobien ja enterovirusten merkitys tyypin 1 diabeteksessa, apurahahakemukset arvioineen tieteellisen valiokuntamme puheenjohtaja apulaisprofessori Sanna Lehtonen kertoo.

Kaksivuotinen suurapuraha 90 000 euroa

de Mello Laaksonen Vanessa, dosentti, FT, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Molecular and metabolic mechanisms for the role of gut microbiota-derived indolepropionic acid in the prevention of type 2 diabetes (Suoliston mikrobiperäisen indoli-propionihapon merkitys tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä: molekyylitasoisten ja aineenvaihdunnallisten mekanismien selvitys)

de Mello-Laaksosen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: NN, 20 kk, 41 000 e.

Kaksivuotinen suurapuraha 60 000 euroa

Kinnunen Tuure, dosentti, LT, FM, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Single cell assessment of helper T cell dysfunction during the development of human type I diabetes (T-soluhäiriöiden tutkiminen tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä yksisolutasolla)

Lahesmaa Riitta, akatemiaprofessori, FT, LT, Turun yliopisto

Chronic enterovirus infections and the development of type I diabetes (Krooniset enterovirusinfektiot ja tyypin 1 diabeteksen syntymekanismit)

Lahesmaan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Buchacher Tanja, 8 kk, 9 800 e

Yksivuotiset hankeapurahat, noin 27 000 euroa

Ilonen Jorma, LKT, Turun yliopisto, 27 000 e

Tyypin 1 diabeteksen tautimekanismien heterogeenisyys

Kajantie Eero, dosentti, LT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 27 000 e

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät keski-ikää lähestyvillä pikkukeskosilla

Kondrashova Anita, LT, FT, Tampereen yliopisto, 26 316 e

Neutrophil-mediated inflammation, enterovirus infections and the development of endocrine and exocrine pancreatic insufficiency in type 1 diabetes (Neutrofiilivälitteiset tulehdukset, enterovirusinfektiot ja haiman endo- ja eksokriinisen vajaatoiminnan kehittyminen tyypin 1 diabeteksessa)

Lehtoranta Lara, LT, Turun yliopisto, 26 150 e

Diabeetikon sikiön verenkierto

Lehtorannan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Lehtoranta Lara, 9 kk, 22 050 e ja Laukkanen Meeri, 2 kk, 4 100 e

Mykkänen Juha, dosentti, FT, Turun yliopisto, 27 000 e

20-vuotisen ravinto- ja elämäntapaintervention metabolista terveyttä edistävät molekyyligeneettiset mekanismit

Nykter Matti, TkT, Tampereen yliopisto, 25 000 e

Understanding Coxsackie B virus induced immune response changes in T 1 D autoimmunity (Coxsackie B -viruksen aiheuttamat immuunivasteen muutokset tyypin 1 diabeteksen autoimmuniteettiin)

Rönnemaa Tapani, LKT, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto, 27 000 e

Metformiini raskausdiabeteksen hoidossa – metaboliset pitkäaikaisvaikutukset lapseen 9 vuoden iässä

Rönnemaan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Paavilainen Elisa, 2 kk, 4 100 e

Thorn Lena, LT, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 27 000 e

Risk factors for covert and overt cerebrovascular disease in patients with type I diabetes: A longitudinal long-term brain MRI follow-up study (Oireisten ja oireettomien aivoverenkiertosairauksien riskitekijöiden kartoitus tyypin 1 diabeetikoilla)

Thornin tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Thorn Lena, 2 kk, 4 900 e ja Eriksson Marika 3 kk, 4 950 e

Tuomainen Tomi-Pekka, LT, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 26 433 e

Finnish Vitamin D Trial (FIND) – D-vitamiinilisän merkitys tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat, noin 10 000 euroa

Hassani Nezhad Gashti Fatemeh, FaM, Oulun yliopisto, 6 kk, 10 000 e

PXR as a regulator of metabolic syndrome (PXR metabolisen oireyhtymän säätelijänä)

Hasygar Kiran, FM, Helsingin yliopisto, 4 kk, 8 200 e

ERK7 is a novel regulator of insulin secretion, tissue growth and lipid metabolism (ERK7 uutena insuliinin erityksen, kudoskasvun ja rasva-aineenvaihdunnan säätelijänä)

Honkimaa Anni, FM, Tampereen yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Tyypin 1 diabetekseen liittyvien enterovirusten kyky aiheuttaa krooninen infektio haimasoluissa ja infektion parantaminen viruslääkkeillä

Houttu Noora, FM, Turun yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Raskausajan ruokavalio, mikrobisto ja matala-asteinen tulehdus äidin ja lapsen terveyden säätelijöinä: uudet vaikutuskeinot

Kentala Henriikka, FM, Tutkimuslaitos Minerva, 3 kk, 6 150 e

ORP2-proteiini: Akt-signalloinnin aktivaattori, joka säätelee solujen glukoosin ja trisyyliglyserolin aineenvaihduntaa

Latva-Rasku Aino, LL, Turun yliopisto, 4 kk, 8 200 e

Sentraalisen ja perifeerisen insuliiniherkkyyden säätely (Regulation of central and peripheral insulin sensitivity)

Laurila Pirkka-Pekka, LKT, Helsingin yliopisto ja Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 4 kk, 10 000 e

Ikääntymisen systeemigenetiikka diabeteksessa ja aineenvaihduntasairauksissa

Luukkonen Panu, LL, Helsingin yliopisto, Tutkimuslaitos Minerva, 5 kk, 10 000

Ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin heterogeenisyys – maksan rasva-aineenvaihdunta hankituissa ja geneettisissä muodoissa

Rönö Kristiina, LL, Helsingin yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Elämäntapaintervention ja sosioekonomisen aseman vaikutus raskausdiabeteksen riskiin

Sandini Lorenzo, LL, Etelä-Karjan Keskussairaala, 24 kk (osa-aikatyö), 7 800 e

Siirtymä perinteisestä insuliinipumppuhoidosta ja jatkuvasta glukoosisensorista avoimeen OpenAPS-lähdekoodiin perustuvaan keinohaimaohjaukseen: vaikutus glukoosin variabiliteettiin tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla, joilla hoitotasapaino on riittämätön

Sjöros Tanja, TtM, Turun yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Istumisen vähentämisen vaikutus tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus