Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2019

Saimme kaikkiaan 110 apurahahakemusta, joista suurapurahahakemuksia oli 30, yksivuotisia hankeapurahahakemuksia 41, ja henkilökohtaista työskentelyapurahaa koskevia hakemuksia 39.

Hakemuksista 47 liittyi tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen (60 vuonna 2018), 67 tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen (62), 14 raskausdiabeteksen tutkimukseen (12) ja 8 muuhun diabetestyyppiin (8). Yksi hakemus voi koskea useampaa diabetestyyppiä.

Eniten hakemuksia saimme Helsingin yliopistosta, 25,5 % hakemuksista. Runsaasti hakemuksia saapui myös Turun yliopistosta, 20 % hakemuksista. Seuraavina olivat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot.

Säätiön tieteellisen valiokunnan puheenjohtajan, professori Leo Niskasen mukaan hakemusten taso on jatkunut noususuuntaisena.

– Saimme todella korkeatasoisia hakemuksia, joita on ilo lukea. Valitettavasti kaikkia hyviä hakemuksia ei tänäkään vuonna voitu tukea, Niskanen sanoo.

Myönsimme 24 apurahaa: kolme kaksivuotista apurahaa merkittäviin tutkimushankkeesiin, 12 kpl yksivuotisia hankeapurahoja, ja 9 kpl henkilökohtaista / työskentelyapurahaa. Apurahojen yhteenlaskettu summa oli 550 000 euroa.

Kaksivuotiset hankepurahat

Hannukainen Jarna, FT, dosentti, Turun yliopisto, PET-keskus, 100 000 e

Modelling systemic cross-talk between brain, gut, and peripheral tissues in glucose homeostasis: exercise training and public health (CROSSYS) (Sokeriaineenvaihdunnan systeeminen mallinnus tyypin 2 diabeteksessa aivojen, suoliston, ja perifeeristen kudosten kesken -liikunnan terveysvaikutukset (CROSSYS))

Tuomi Tiinamaija, LKT, dosentti, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Botnia-keskus ja Vaasan keskussairaala, 69 000 e

Diabeteksen uusien alaryhmien seurantatutkimus Vaasan diabetesrekisterissä

Veijola Riitta, LT, FT, professori, Oulun yliopisto, 69 000 e

DIPP NOVUM – The Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Study (DIPP NOVUMSuomalainen tutkimus tyypin 1 diabeteksen ennustamisesta ja ennaltaehkäisystä)

Yksivuotiset hankeapurahat

Dadson Prince, FT, Turun yliopisto, PET-keskus, 13 000 e

New Concepts for Identifying Novel Biomarkers for Adult Type 2 Diabetes Based on a Combined PET Imaging and Multi-OMICS Profiling Techniques (Tyypin 2 diabeteksen uusien biomarkkerien kehittäminen yhdistämällä positroniemissiotomografia- ja omiikkamenetelmiä)

Dadsonin työryhmän saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Dadson Prince 6 kk, 13 000 e

Heikkinen Sami, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 15 950 e

Genetic determinants of metabolic gene regulation (Metabolisten geenien säätelyn genetiikka)

Heiskanen Marja, FT, LitM, Turun yliopisto, PET-keskus, 12 500 e

Sokeritasapainon systeeminen mallinnus: insuliiniresistenssin ja liikunnan vaikutukset

Heiskasen työryhmän hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Heiskanen Marja 5 kk, 12 500 e

Honkala Sanna, FT, LiTM, Turun yliopisto, PET-keskus, 12 500 e

Mechanisms behind impaired brain glucose metabolism in insulin resistance: effects of exercise training (Muuttuneen aivojen sokeriaineenvaihdunnan mekanismit insuliiniresistenssissä: liikuntaharjoittelun vasteet)

Honkalan työryhmän hankeapurahasta myönnettiinn henkilökohtainen apuraha: Honkala Sanna 5 kk, 12 500 e

Lehtimäki Terho, LT, FT, professori, Tampereen yliopisto, 20 000 e

Epigeneettisten profiilien pitkäaikaismuutokset ja diabetesriski

Lehtimäen tutkimusryhmän samasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: NN (väitöskirjatyöntekijä) 7 kk, 14 000 e

Lehto Markku, FT, dosentti, Folkhälsanin tutkimuslaitos, 15 000 e

Interconnections between gastrointestinal disorders and diabetic kidney disease (Suolistosairaudet ja diabeettinen munuaistauti)

Pirinen Eija, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, 23 000 e

B3-vitamiini supplementaatio – mitokondrioiden aktivointiin perustuva uusi lihavuuden hoito-ja aineenvaihdunnallisen terveyden edistämiskeino?

Rasool Omid, FT, dosentti, Turun yliopisto, 23 000 e

Identification of differentially methylated DNA in longitudinal samples from children at risk to develop Type 1 Diabetes (Tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen liittyvät DNA-metylaatiomuutokset)

Sandholm Niina, TkT, dosentti, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 23 000 e

Early prevention of coronary artery desease through genetic risk profiling for individuals with type 1 diabetes (Geneettisten riskiprofiilien hyödyntäminen ykköstyypin diabeetikoiden kardiovaskulaarisairauksien ennaltaehkäisyssä)

Olkkonen Vesa, FT, professori, Tutkimuslaitos Minerva, 22 000 e

Insuliiniresistentit rasvasolut ja niiden rasvamaksaa ja tyypin 2 diabetesta edistävät endokriiniset vaikutukset

Olkkosen tutkimusryhmän saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Ahonen Maria 8 kk, 16 000 e

Tarvainen Mika, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 23 000 e

Subclinical Cardiorespiratory and Neural Complications of Type 1 Diabetes – Effects of Exercise and Stress on Glycemic Variability and development of complications (DIAMES project) (Tyypin 1 diabeteksen subkliiniset kardiorespiratoriset ja hermostolliset komplikaatiot – Liikunnan ja stressin vaikutukset glykeemiseen vaihteluun ja komplikaatioiden kehittymiseen (DIAMES-projekti))

Tarvaisen tutkimusryhmän saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Hyrylä Vesa 6 kk, 12 000 e, Lesch Kim 5 kk, 10 000 e

van der Kolk Bertine Willemina (Birgitta), FT, Helsingin yliopisto, 23 000 e

Identifying the role of adipose tissue mitochondria in successful weight loss and insulin sensitivity (Rasvakudoksen mitokondriot onnistuneen laihtumisen ja insuliiniherkkyyden taustalla)

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat

Jansson Fanny, LK, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 5 kk, 8 250 e

The changing natural history of diabetic nephropathy in type 1 diabetes (Diabeettisen retinopatian muuttuva luonnollinen historia tyypin 1 diabeteksessa)

Järvelä-Reijonen Elina, TtM, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 5 kk, 10 000 e

Digisovellusta hyödyntävän elintapaintervention vaikutukset tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin heikommassa asemassa olevilla aikuisilla

Kuusela Sara, FM, Helsingin yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Tankyrases and PARylation in Diabetic Kidney Disease and Type 2 Diabetes (Tankyraasit ja PARylaatio tyypin kaksi diabeteksessa ja diabeettisessa munuaistaudissa)

Lithovius Raija, FT, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 6 kk, 10 000 e

Longitudinal medication profiles and kidney disease progression in type 1 diabetes (Pitkittäistutkimus lääkeprofiileista ja munuaistaudin etenemisestä tyypin 1 diabeteksessa)

López Rodríguez Maykel, FM, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 4 kk, 8 200 e

Translating T2D-associated genetic variants in the glucokinase regulatory protein gene (GCKR) into functional mechanisms (GCKR-geenin alueella sijaitsevien geneettisten varianttien toiminnallinen rooli tyypin 2 diabeteksessa)

Luukkonen Panu, LT, Helsingin yliopisto ja Yale University, USA, 3 kk, 10 000 e

Hepatic Substrate Fluxes in NAFLD in Humans (Maksan aineenvaihdunta rasvamaksataudissa ihmisillä)

Marjonen Heidi, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 4 kk, 9 800 e

Genomitiedon hyödyntäminen tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arvioinnissa

Ruotsalainen Anna-Kaisa, FT, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 4 kk, 9 800 e

Esidiabetes valtimotaudin riskitekijänä

Turunen Tytteli, FT, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, 4 kk, 10 000 e

VEGF signaling pathways and inhibitors in retinal angiogenesis; Models and therapies for diabetic retinopathy (Verisuonten VEGF-kasvutekijöiden signalointireitit ja inhibiittorit silmänpohjan verisuonten uudismuodostuksen ehkäisyssä diabeettisen retinopatian hoitona)