Siirry sisältöön

Apurahat vuonna 2020

Suurapurahamme vuonna 2020 myönnettiin Helsingin ja Turun yliopistoissa työskenteleville tutkimusryhmille.

Professori Per-Henrik Groopin ja professori Sanna Lehtosen vetämät tutkimusryhmät Helsingin yliopistossa saivat kumpikin kaksivuotiset 90 000 euron apurahat.

Sekä Groop että Lehtonen tutkivat diabeteksen lisäsairauksia ja erityisesti munuaissairauksia; Groopin FinnDiane-tutkimusryhmän painopiste on tyypin 1 diabeteksessa, Lehtosen ryhmän tyypin 2 diabeteksessa.

Groopin tutkimusryhmä kartoittaa menetelmiä, joilla voitaisiin havaita
alkava diabeettinen munuaistauti sen varhaisessa vaiheessa.

– Diabeettisten komplikaatioiden varhaisella diagnostiikalla, tautimekanismien ymmärtämisellä ja ehkäisyllä olisi valtava sekä inhimillistä kärsimystä vähentävä että kansantaloudellinen hyöty, Groop painottaa.

Lehtosen tutkimusryhmä on erityisen kiinnostunut tyypin 2 diabeetikoiden insuliiniresistenssin yhteydestä diabeettisen munuaissairauden kehittymiseen.

Kolmas suurapuraha, 50 000 euroa kahdelle vuodelle, myönnettiin apulaisprofessori Kirsi Laitiselle Turun yliopistoon. Hän selvittää tutkimusryhmineen äidin raskausdiabeteksen ja ylipainon sekä raskaudenaikaisten elintapojen merkitystä lapsen neurologiselle kehitykselle. Alustavien tutkimustulosten mukaan näillä seikoilla on yhteys.

Yli puoli miljoonaa euroa korkealuokkaiseen tutkimukseen

Saimme kaikkiaan 94 apurahahakemusta, joista 23 sai myönteisen apurahapäätöksen. Apurahasumma oli tänäkin vuonna yhteensä 550 000 euroa.

Eniten hakemuksia tuli Helsingin yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta, hieman alle neljännes hakijoista työskentelee siellä. Seuraavaksi eniten hakemuksia tuli Turun yliopistosta ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksiköstä.

Pääosa hakemuksista koski tyypin 2 diabetesta, kaikkiaan 67 % hakemuksista. Tyypin 1 diabetekseen liittyviä hakemuksia oli 32 % ja raskausdiabetekseen liittyviä 13 % kaikista hakemuksista. Yksi hakemus voi liittyä useampaan diabetestyyppiin.

Kaksivuotiset hankeapurahat 90 000 euroa

Groop Per-Henrik, LT, professori, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus

Tyypin 1 diabeteksen lisäsairauksien metabolomiikka- ja geenikartoitus sekä munuaisten hypoksian tutkiminen – suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)

Lehtonen Sanna, FT, professori, Helsingin yliopisto

Podosyyttien insuliiniresistenssi – diabeettisen munuaissairauden liikkeellepaneva voima? (Insulin resistance of podocytes – driving force in diabetic kidney disease?)

Kaksivuotinen hankeapuraha 50 000 euroa

Laitinen Kirsi, FT, dosentti, Turun yliopisto

Raskausdiabetes ja lihavuus lapsen kehityksen säätelijänä

Laitisen työryhmän saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Pajunen Lotta, 4 kk, 8 200 e

Yksivuotiset hankeapurahat 25 000 euroa

Havula Essi, FM, Helsingin yliopisto

Geenien ja ravinnon interaktion merkitys aineenvaihdunnan stressissä

Havulan saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Havula Essi, 12 kk, 24 000 e

Heinonen Ilkka, LitM, FT, Turun yliopisto, Valtakunnallinen PET-keskus

Istumisen vähentämisen terveysvaikutukset – satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus

Heinosen saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Madekivi Taru, 4 kk, 8 200 e

Heinonen Sini, LT, Helsingin yliopisto

Rasvakudoksen mitokondrioiden toiminnan profilointi avaimena lihavuuden hoidon uudistumiselle (Adipose tissue mitochondrial profiling as a key to renewing the treatment of obesity)

Heinosen saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Heinonen Sini, 3 kk, 7 500 e

Järveläinen Hannu, LKT, professori, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos

SGLT2:n estäjien signaalimekanismit sydän- ja verisuonisairauksien estossa ja haitallisten sivuvaikutusten synnyssä

Järveläisen saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Sainio Annele, 5 kk, 12 250 e

Laakso Markku, VTT, LKT, professori, Itä-Suomen yliopisto / Kuopio

Syyperäisten metaboliittien tunnistaminen tyypin 2 diabetesriskin ennustajana (Identification of causal metabolites predicting the risk of type 2 diabetes)

Lankinen Maria, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto / Kuopio

Geenien ja ruokavalion yhteisvaikutukset tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Lankisen saamasta hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Lankinen Maria, 7 kk, 19 950 e

Pahkala Katja, FT, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Perinnöllisen lihavuuden suolistomikrobisto – kolmen sukupolven kattava monisukupolvinen tutkimus

Pettersson Miira, LT, Helsingin yliopisto

Alkuraskauden metabolomiikka raskausdiabeteksen ennustamisessa lihavilla ja normaalipainoisilla synnyttäjillä – Väestöpohjaiseen EDDIE-kohorttiin perustuva tapaus-verrokkitutkimus (EDDIE-META)

Ubaid Ullah, FT, Turun yliopisto

Heterogeenisyys tyypin 1 diabeteksen patogeneesissä – Verisolujen transkriptomien immunologinen luonnehdinta prospektiivisissa näytesarjoissa (Heterogeneity in Type 1 Diabetes Pathogenesis – immunological characterization of blood cell transcriptome in prospective sample series)

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat noin 10 000 e

Ekman Ilse, FM, Itä-Suomen yliopisto / Kuopio, 8 200 e

Varhaislapsuudessa sairastetun sytomegalovirusinfektion ja T-soluvälitteisen immuniteetin vaikutus tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen

Elkhwanky Mahmoud Sobhy Zaky Hussein, FM, Oulun yliopisto, 10 000 e

Niiden molekylaaristen mekanismien havainnollistaminen, joiden avulla diabetes vaimentaa D-vitamiinin bioaktivaation (Elucidation of the molecular mechanisms by which diabetes shuts down the vitamin D bioactivation)

Li Huini, FM Helsingin yliopisto, 10 000 e

MANF – uusi kasvutekijä uusiutumispotentiaalia omaaville betasoluille tyypin 1 diabeteksessa (MANF is a novel growth factor for beta-cells with regeneration potential in type 1 diabetes)

Somani Juhi, DI , Aalto yliopisto, 10 000 e

Vankkojen tilastollisten mallien rakentaminen ja hyödyntäminen korkean suoritustehon tietosarjojen analysoinnissa tavoitteena tyypin 1 diabetesta ennustavien etiologisten ominaisuuksien tunnistaminen diabeteksen ehkäisemiseksi (Building and availing robust statistical models for analyzing high-throughput datasets in order to identify predictive and etiological signatures for the prevention of T1D)

Mäkinen Selina, FM, Tutkimuslaitos Minerva, 10 000 e

Suomalaisille ominaisen AKT2 -geenivariaation vaikutus insuliiniresistenssin kehittymiseen ihmisen primaarisissa lihassoluissa (The effect of Finnish-specific AKT2 gene variant on the development of insulin resistance in primary human muscle cells)

Paavilainen Elisa, LL, Turun yliopisto, 8 000 e

Metformiini raskausdiabeteksen hoidossa – metaboliset pitkäaikaisvaikutukset lapseen 9 vuoden iässä

Pöllänen Petra, LL, Helsingin yliopisto, 6 150 e

Tyypin 1 diabeteksen nopean ja hitaan kehittymisen geneettinen ja immunologinen luonnehdinta lapsilla, joilla on HLA-alleeleihin liittyvä tautialttius (Genetic and immunological characterization of rapid and slow progression to type 1 diabetes in children with HLA-conferred disease susceptibility)

Pöysti Sakari, FM, Turun yliopisto, 10 000 e

Dysbioosin vaikutukset saarekespesifiseen autoimmuniteettiin

Saunajoki Anni, LL, Oulun yliopisto, 6 000 e

Glukoosirasituskokeen käyttö tyypin 2 diabeteksen ennustamisessa ja diagnosoinnissa (Oral glucose tolerance test – diagnostic and predictive use in clinical practice)

Turtinen Maaret, LL, Helsingin yliopisto, 6 150 e

Sukupuolen, perhehistorian ja vuodenaikaisvaihtelun assosiaatiot tyypin 1 diabeteksen ilmiasuun ja genotyyppiin diagnoosihetkellä

Viitasalo Anna, LT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto / Kuopio, 10 000 e

Aikuisiän aineenvaihduntahäiriöiden ja kasvuiän painonnousun yhteyksien selvittäminen (Explaining the link between weight gain from childhood to adulthood and metabolic dysfunction in adults)