Siirry sisältöön

Apurahat 2023

Vastaanotimme tänä vuonna 84 apurahahakemusta, haettujen apurahojen yhteissumma oli runsaat 2,4 miljoonaa euroa. Lähes kolmannes hakemuksista tuli Helsingin yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta, ja yli puolet hakemuksista koski tyypin 2 diabeteksen tutkimusta.

Hallituksemme myönsi tieteellisen valiokuntamme esityksen pohjalta apurahan 22 diabetestutkijalle. Myönnettyjen apurahojen kokonaissumma oli 550 000 euroa.

Kaksivuotiset sadan tuhannen euron hankeapurahamme saivat dosentit Niina Matikainen ja Kirsi Virtanen. Helsingin yliopistossa työskentelevä Matikaisen tutkimusryhmä tutkii kansansairaudeksemme muodostunutta rasvamaksatautia ja keinoja sen mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Virtasen Turun yliopistossa työskentelevässä ryhmässä selvitetään ruskea rasvan mahdollisuuksia ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Kaksivuotiset hankeapurahat, 100 000 euroa

Matikainen Niina, LT, dosentti, Helsingin yliopisto

Matikaisen tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Kullamaa Liisa, 8 200 euroa

Radiologisen rasvamaksataudin progression uudet metaboliset riskitekijät ja digitaalisen elämäntapaintervention vaikutus

Virtanen Kirsi, LT, dosentti, Turun yliopisto

Ruskean rasvan merkitys ihmisen immuunivasteessa ja keskivartalolihavuudessa

Yksivuotiset hankeapurahat

Ekblad Laura, LT, Turun yliopisto, 27 000 euroa

Aivojen insuliiniresistenssi lievää kognitiivista heikentymistä sairastavilla

Heinonen Seppo, LT, professori, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, THL ja Tampereen yliopisto, 27 000 euroa

Digitaalisuuden hyödyntäminen raskausdiabeteksen hoidosssa – eMOM GDM-tutkimus

Huvinen Emilia, LT, Helsingin yliopisto, 27 000 euroa

Huvisen tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Huvinen Emilia, 10 000 euroa

Genetiikan ja metabolomiikan mahdollisuudet korkeimman diabetesriskin naisten tunnistamisessa sekä tehokkaiden elintapainterventioiden suuntaamisessa

Karaman Sinem, FT, dosentti, Helsingin yliopisto ja Wihurin tutkimuslaitos, 27 000 euroa

Rasvakudosten ruskettumisen edistäminen osana kamppailua sydän- ja aineenvaihduntasairauksia vastaan

Kinnunen Tuure, LT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto / Kuopio, 27 000 euroa

Genotyypistä fenotyyppiin: kuinka tyypin 1 diabetekseen liittyvä geenimuunnos CTLA4-geenissä vaikuttaa immuunisolujen toimintaan

Lehto Markku, FT, dosentti, Folkhälsanin tutkimuslaitos, 27 000 euroa

Suolistosairauksien ja diabeettisen munuaistaudin välinen yhteys tyypin 1 diabetesta sairastavilla

Rebelos Eleni, LT, FT, dosentti, Turun yliopisto, 27 000 euroa

Rebeloksen tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Rebelos Eleni, 14 000 euroa

Insuliiniresistenssin ja aivojen tulehduksen tutkimus ihmisillä positroniemissiotomografiaa käyttäen

Reunanen Justus, FT, dosentti, Oulun yliopisto, 27 000 euroa

Suolistomikrobiston vesikkelit tyypin 2 diabeteksessa

Tuomaala Anna-Kaisa, LT, Helsingin yliopisto ja HUS, 21 500 euroa

Tuomaalan tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Tuomaala Anna-Kaisa, 2 450 euroa, Pulkkinen Mari, 4 900 euroa ja Kiilavuori Maria, 4 100 euroa

Diabetesteknologia lasten ja nuorten tyypin 1 diabeteksen hoidossa: vaikutukset diabeteksen hoitotasapainoon, koettuun hoidon kuormittavuuteen sekä kustannusvaikuttavuusanalyysi

Vaittinen Maija, FT, Itä-Suomen yliopisto / Kuopio, 27 000 euroa

Vaittisen työryhmälle myönnetystä apurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Vaittinen Maija, 27 000 euroa

FADS1 ja n-3-rasvahappojen yhteisvaikutus valkoisen rasvan mitokondrioiden aktivaatiossa – työkalu personoitujen hoitomuotojen kehittelyyn lihavuuden ja diabeteksen vähentämiseksi

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat

Hentilä Jaakko, LT, Turun yliopisto, 10 000 euroa

Säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutukset ylipainon aiheuttamiin muutoksiin luurankolihaksen ja rasvakudoksen epigenomissa ja insuliiniherkkyydessä – aivojen rooli koko kehon glukoosiaineenvaihdunnan muutosten taustalla

Ibrahim Hazem, FM, Helsingin yliopisto, 6 000 euroa

Tyypin 1 diabetekseen liitetyn IFIH1:den hiljentäminen vähentää virusvälitteistä immuunivastetta ihmisen kantasoluperäisissä saarekkeissa

Jouppila Niila, FM, Tampereen yliopisto, 8 200 euroa

Isäntäsolun reaktio enterovirusinfektioon beetasoluvaurioiden ratkaisevana tekijänä – yksittäissolu- ja spatiaalianalyysit haimakudoksessa ja soluviljelymalleissa

Kyläheiko Iiris, PsM, Helsingin yliopisto, 10 000 euroa

Kognitiivisten oireiden ennustetekijät ja kliininen merkitys työikäisillä tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä

Maldonado Sartori Rocio, FM, Helsingin yliopisto, 10 000 euroa

Solupohjaisten hoitomenetelmien metabolisen turvamekanismin kehittäminen CRISPR/Cas9 geenimuuntelutekniikalla

Muralidharan Sachin, FM, Helsingin yliopisto, 6 000 euroa

Kädellisspesifinen ZNF808 on välttämätön ihmisen haiman kehitykselle

Parviainen Anna, LT, Helsingin yliopisto, 10 000 euroa

Lasten tyypin 1 diabeteksen epidemiologia: uusia havaintoja

Rehn Johanna, FM, Helsingin yliopisto, 7 100 euroa

Lääketieteellisen läpimurron navigointi: Insuliini, Suomen tieteellinen yhteisö ja monikansalliset pyrkimykset hoitaa diabetesta 1920- ja 1930-luvulla

Saros Lotta, FM, Turun yliopisto, 8 200 euroa

Äidin lihavuus, raskausdiabetes ja ravinto: yhteydet lapsen kasvuun ja hermostolliseen kehitykseen 6-vuotiaaksi saakka

Starskaia Inna, FM, Turun yliopisto, 10 000 euroa

Tyypin 1 diabetekseen johtavan immuunivasteen tarkasta analyysistä valoa taudin heterogeenisyyteen