Siirry sisältöön

Sijoitussuunnitelma

Diabetestutkimussäätiön sijoitussuunnitelman vahvistaa säätiön hallitus. Varojen sijoittamisesta huolehtii säätiön hallituksen nimeämä asiantuntijoista koostuva varainsijoitusvaliokunta.

Sijoitussuunnitelman mukaan:

  1. Sijoitustoiminnassa otetaan huomioon säätiön hallituksen vahvistamat hyvän hallinnon periaatteet. Kaikki toiminta tähtää säätiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen.
  2. Säätiön varat on sijoitettava pitkällä aikavälillä turvallisesti ja kilpailukykyisen vuosittaisen tuoton antavasti. Tavoitteena on, että vuosittain maksetaan apurahoina 2-4 % omaisuuden käyvästä arvosta. Lisäksi tavoitteena on, että omaisuuden reaaliarvo säilyy.
  3. Sijoituskohteita valitettaessa kiinnitetään huomiota muun muassa sijoitusten tuottonäkymiin, turvaavuuteen, likviditeettiin, noteeraukseen, hajautukseen, riskienhallintaan, vastapuoliin ja kustannustehokkuuteen.
  4. Sijoitustoiminnassa otetaan huomioon eettiset periaatteet tavassa toimia ja sijoituskohteita valittaessa. Säätiö seuraa sijoitussalkkunsa riskitasoa sekä arvioi sijoitustoimintansa ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden toteutumista sijoituspäätösten yhteydessä sijoitussalkun ESG-analyysin perusteella.