Gå till innehållet

Pensionsförsäkring

Personer med stipendium som är bosatta i Finland är skyldiga att ta pensionsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) om de har fått stipendium för att arbeta i Finland fyra månader utan avbrott.

Försäkringsskyldigheten gäller alla med stipendium som är bosatta i Finland och har fått ett arbetsstipendium från Finland. Stipendiet ska gälla arbete i minst fyra månader i Finland. Under vissa förutsättningar gäller försäkringsbestämmelserna också arbete med stipendium utomlands och arbete med stipendium som utländska medborgare utför i Finland.

Stiftelsen anmäler de som berörs av pensionsförsäkringen till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Vi lämnar uppgifter om stipendier och bland annat stipendiaternas personbeteckning.

Stipendiater får lagstadgade socialförsäkringsförmåner under pensions- och sjukdomstid enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL).

Mer information:

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)