Gå till innehållet

Stöd forskningen

Stöd diabetesforskningen – ge diabetiker en bättre morgondag

Att få diabetes är en stor omställning i livet. Sjukdomen är en ständig följeslagare och det går inte ta ledigt från den. För en del av oss följer sjukdomen oss ända från barndomen.

Varje vecka får tio barn i Finland typ 1 diabetes och i dag finns det uppskattningsvis 450 000 människor som har diabetes (typ 1 eller typ 2) i vårt land. Dessutom räknar man med att det finns upp till 50 000 personer med odiagnostiserad typ 2-diabetes.

Diabetesforskningen i Finland är högkvalitativ och högt ansedd i hela världen. Genom en gåva till Stiftelsen för Diabetesforskning stöder du diabetesforskningen och ger diabetiker hopp om en bättre morgondag.
Testamenten

Genom testamente kan du förordna om att din egendom eller en del av den ska tillfalla Stiftelsen för Diabetesforskning. Stiftelsens verksamhet är inte skattepliktig och stiftelsen behöver inte betala någon arvsskatt för testamentsgåvor. Större testamenten brukar fonderas och en minnesfond instiftas i testatorns namn.

Stiftelsen för Diabetesforskning och Diabetesförbundet har gett ut en broschyr som informerar om vilka typer av testamenten det finns och vilka regler som gäller. Broschyren hittar du här.(avautuu uuteen ikkunaan)

Minnesfonder

I stället för att köpa blommor kan du använda pengarna till att hedra minnet av avlidna genom en gåva till stiftelsen. Oftast anges önskemålet i dödsannonsen. De anhöriga får en lista över alla som betalat in till minnesfonden. Listan anger det totala beloppet, inte enskilda personers inbetalningar.

Hyllningar

Enskilda kan framföra sina gratulationer med en gåva till Stiftelsen för Diabetesforskning. Festföremålet får då en lista över gåvogivarna. Där anges också det totala beloppet som kommit in.

Du kan också själv ange till vilket diabetesforskningsändamål din gåva ska gå.

Företagens donationer

Företagens donationer är avdragsgilla i beskattningen om beloppet är minst 850 euro och högst 50 000 euro (skattestyrelsens anvisning 1395/347/98, 57 § i inkomstskattelagen).

Kontaktinformation

Hör dig gärna för om de praktiska detaljerna med stiftelsen. Ombudsman för Stiftelsen för Diabetesforskning är Janne Mikkonen.

Stiftelsen för Diabetesforskning
Janne Mikkonen
Näsilinnankatu 26
33200 Tammerfors
tfn 03-286 01 11
janne.mikkonen(snabel-a)diabetes.fi

Bankkonto

Stiftelsen för Diabetesforsknings bankkontonummer:

Nordea 200118-26299
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI87 2001 1800 0262 99