Gå till innehållet

Stiftelsen

Stiftelsen för Diabetesforskning inrättades av Diabetesförbundet i Finland och dess föreningar 1976. Stiftelsens ändamål är att främja internationellt sett högkvalitativ diabetesforskning i Finland avseende prevention av diabetes, effektivare vård och behandling av diabetes och diabetikers välfärd.

Värderingar

Verksamhetsstrategi

För att fullfölja sitt ändamål bedriver Stiftelsen för Diabetesforskning medelsanskaffning på många olika sätt samt investeringsverksamhet som genererar avkastning och säkerhet.

Inom ramen för våra tillgångar delar vi årligen ut stipendier och anslag till projekt inom diabetesforskningen i Finland.

För att fullfölja sin verksamhetsidé informerar stiftelsen om resultaten inom diabetesforskningen och sin egen verksamhet. Stiftelsen kan medverka i den informationsverksamhet inom Diabetesförbundet i Finland som förbättrar finländarnas kunskaper om riskfaktorer för diabetes och metoder för att förebygga diabetes, vård och behandling vid diabetes och att leva med diabetes.

Stiftelsen uppskattar särskilt det arbete för att främja folkhälsan som tar avstamp i prevention och vård av diabetes, till exempel prevention av fetma, bättre hjärthälsa och större fysisk aktivitet.

Administrativt sett har stiftelsen flexibla tillvägagångssätt. Vi arbetar i samråd med Diabetesförbundet i Finland(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kvalitetspolicy

Stiftelsen för Diabetesforskning stöder högkvalitativ vetenskaplig forskning avseende diabetes och arbetar för att sprida information om forskningsresultaten. Verksamheten förbättras fortlöpande med hänsyn till förändringarna i omgivningen.

Stiftelsen för Diabetesforskning är oavhängig och opartisk i allt sitt beslutsfattande.

Stiftelsen för Diabetesforskning stöder sig på den bästa diabetesexpertisen i utdelningen av forskningsanslag och på den bästa investeringsexpertisen i förvaltningen av tillgångarna. Verksamheten är offentlig och medger insyn för alla.