Gå till innehållet

Ta ut stipendiebelopp

För att kunna ta ut stipendiebeloppet måste du ingå ett stipendieåtagande (utbetalningsplan; maksatussuunnitelma i stipendiesystemet på finska) i vårt elektroniska stipendiesystem.

Med det stipendiebeslut som du får på e-posten följer en personlig kod som du behöver för att kunna fylla i stipendieåtagandet (begäran om utbetalning; maksatuspyyntö i stipendiesystemet på finska).

Om ett tvåårigt eller ett ettårigt stipendium innehåller personliga arbetsstipendier för medlemmar i en arbetsgrupp, ska den som leder arbetsgruppen ingå ett stipendieåtagande också för dem.

Stipendierna kan betalas in på ett universitets eller ett forskningsinstituts forskningskonto till fullt belopp. Vi rekommenderar att högst tio (10) procent betraktas som allmänna omkostnader.

Utbetalningar

Stipendiet betalas ut enligt din utbetalningsplan på åtagande formuläret:

Du ska lägga upp en utbetalningsplan för hela stipendiet på en gång. Observera att du måste ha ett bankkonto i Finland och att formuläret ska vara komplett ifyllt. Om du har fått stipendium i år måste du lämna begäran om utbetalning senast den 30 november.

Utbetalningen kan avbrytas eller utbetalningsdatumen ändras, om det sker väsentliga förändringar i din situation och de inte framgår av din stipendieansökan.

Frågor om utbetalningar besvaras av Taina Hietaharju, Diabetesförbundet, taina.hietaharju(snabel-a)diabetes.fi, tfn 050-46 66 617.

Mer information på finska här(avautuu uuteen ikkunaan).